• Na czasie
  Sejm ustanowił patronów 2019 roku: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Annę Walentynowicz, Stanisława Moniuszko, a także uhonorował wydarzenia: Unię Lubelską i Powstania Śląskie.
 • Dziś obchodzimy
  21 marca jest pierwszym dniem wiosny. Dniem zrównania dnia z nocą. Do dzisiejszego dnia zachował się ludowy zwyczaj topienia Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. 21 marca to również nieformalne święto – Dzień Wagarowicza.
 • Warto wiedzieć więcej
  Nie roszcząc sobie praw do wyższego w muzyce talentu, atoli zachęcony łaskawym, a może zbyt pobłażliwym przyjęciem, jakie moje pierwsze ogłoszone próbki muzyczne dla siebie zjednać potrafiły, ośmieliłem się, ile mi jakkolwiek mój talent pozwala, do pomnożenia repertorium śpiewów krajowych.
  Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepiano. Wiersze — starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów, mianowicie: Piosnki sielskie, tudzież Piosnki wieśniacze znad Niemna w nim umieściłem, będąc tego przekonania, że te utwory poetyczne najwięcej na sobie charakteru i barwy krajowej okazywały. Nadto poważyłem się jeszcze doświadczyć zupełnie nowej u nas formy śpiewu, który w opowiadaniu naiwnym o Dziadku i babie w rodzaju pieśni gminnych usiłowałem objawić. Z tych zatem względów śpiewnik mój może obudzić na swą stronę jakiś interes. Bo jeżeli piękne poezje, połączone z piękną muzyką, zdolne są otworzyć sobie wstęp do ucha i serca najmniej muzycznego, to nawet słabsza muzyka, która się mniej szczęśliwie uda, przy poezji celującej zyszcze dla siebie pobłażanie; a to, co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie.
  S. Moniuszko Śpiewnik domowy, pierwodruk „Tygodnik Petersburski ”1842 nr 72, cytat za: S. Moniuszko Listy zebrane, przygotował do druku W. Rudziński przy współpracy M. Stokowskiej, Kraków 1969.
 • To ciekawe
  Nowym wynalazkiem w transporcie kolejowym było wprowadzenie w 1978 na trasie Paryż—Lyon nowych szybkich pociągów — TGV (Train Grande Vitesse). Ich prędkość podróżna wynosiła 270 km/h, a maksymalna 380 km/h. Prowadzone były także prace projektowe nad pociągami wykorzystującymi przyciąganie i odpychanie magnetyczne — USA 1967; Niemcy — 1976 — Transrapid z prędkością 400 km; 1980 — Japonia — Magnetic Levitation Train — 517 km/h.
Hasło dnia: Śląsk
Sponsorowane

Rekordziści

Najszybsze zwierzę lądowe
gepard — na krótkim odcinku osiąga prędkość ok. 100 km.

Cytat dnia

„Człowiek nigdy nie ogląda się na to, co zrobione, ale na to patrzy, co ma przed sobą do zrobienia. ”

Imieniny

Mar 21

Benedykta, Lubomira, Ludomiry, Pafnucego

Dzień w historii

Mar 21

zdarzyło się
1921
wprowadzenie Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP) na wniosek Lenina podczas X Zjazdu RKP(b); odejście od komunizmu wojennego.
urodzili się
1685
Bach Johann Sebastian, niem. kompozytor i organista.
1880
Hofmann Hans, amer. malarz i pedagog, pochodzenia niemieckiego.
odeszli
1931
Puławski Zygmunt Rafał, konstruktor lotn. i pilot.
547
Benedykt z Nursji, święty, opat, założyciel i twórca reguły zakonu benedyktynów, organizator życia zakonnego w zach. Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia