• Na czasie
  Sejm ustanowił patronów 2019 roku: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Annę Walentynowicz, Stanisława Moniuszko, a także uhonorował wydarzenia: Unię Lubelską i Powstania Śląskie.
 • Dziś obchodzimy
  21 marca jest pierwszym dniem wiosny. Dniem zrównania dnia z nocą. Do dzisiejszego dnia zachował się ludowy zwyczaj topienia Marzanny – symbolu odchodzącej zimy. 21 marca to również nieformalne święto – Dzień Wagarowicza.
 • Warto wiedzieć więcej
  Nie roszcząc sobie praw do wyższego w muzyce talentu, atoli zachęcony łaskawym, a może zbyt pobłażliwym przyjęciem, jakie moje pierwsze ogłoszone próbki muzyczne dla siebie zjednać potrafiły, ośmieliłem się, ile mi jakkolwiek mój talent pozwala, do pomnożenia repertorium śpiewów krajowych.
  Śpiewnik mój zawierać będzie zbiór śpiewów na jeden głos z towarzyszeniem fortepiano. Wiersze — starałem się wybierać z najlepszych naszych poetów, mianowicie: Piosnki sielskie, tudzież Piosnki wieśniacze znad Niemna w nim umieściłem, będąc tego przekonania, że te utwory poetyczne najwięcej na sobie charakteru i barwy krajowej okazywały. Nadto poważyłem się jeszcze doświadczyć zupełnie nowej u nas formy śpiewu, który w opowiadaniu naiwnym o Dziadku i babie w rodzaju pieśni gminnych usiłowałem objawić. Z tych zatem względów śpiewnik mój może obudzić na swą stronę jakiś interes. Bo jeżeli piękne poezje, połączone z piękną muzyką, zdolne są otworzyć sobie wstęp do ucha i serca najmniej muzycznego, to nawet słabsza muzyka, która się mniej szczęśliwie uda, przy poezji celującej zyszcze dla siebie pobłażanie; a to, co jest narodowe, krajowe, miejscowe, co jest echem dziecinnych naszych przypomnień, nigdy mieszkańcom ziemi, na której się urodzili i wzrośli, podobać się nie przestanie.
  S. Moniuszko Śpiewnik domowy, pierwodruk „Tygodnik Petersburski ”1842 nr 72, cytat za: S. Moniuszko Listy zebrane, przygotował do druku W. Rudziński przy współpracy M. Stokowskiej, Kraków 1969.
 • To ciekawe
  Pole magnetyczne Ziemi zmienia się w ciągu wieków, a dowodów na to dostarcza analiza skał. W fazie płynnej w polu magnetycznym Ziemi atomy żelaza częściowo się porządkują. Uporządkowanie to pozostaje po zestaleniu się skały, a jego kierunek wskazuje kierunek pola, jakie wówczas panowało. Ten śladowy magnetyzm można wykrywać przy użyciu czułych przyrządów pomiarowych. Pole magnetyczne w niektórych okresach całkowicie zanikało, po czym zmieniało kierunek, a bieguny zmieniały się na przeciwne. W ciągu ostatnich 5 milionów lat nastąpiło ponad 20 takich zmian.
Hasło dnia: Śląsk
Sponsorowane

Rekordziści

Najdłuższa na Ziemi jaskinia lawowa
Kazamura — 61,4 km.

Cytat dnia

„Gdybym nie miał farb, malowałbym błotem”

Imieniny

Mar 21

Benedykta, Lubomira, Ludomiry, Pafnucego

Dzień w historii

Mar 21

zdarzyło się
1921
wprowadzenie Nowej Ekonomicznej Polityki (NEP) na wniosek Lenina podczas X Zjazdu RKP(b); odejście od komunizmu wojennego.
urodzili się
1685
Bach Johann Sebastian, niem. kompozytor i organista.
1880
Hofmann Hans, amer. malarz i pedagog, pochodzenia niemieckiego.
odeszli
1931
Puławski Zygmunt Rafał, konstruktor lotn. i pilot.
547
Benedykt z Nursji, święty, opat, założyciel i twórca reguły zakonu benedyktynów, organizator życia zakonnego w zach. Europie.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia