• Na czasie
  Sejm ustanowił patronów 2019 roku: Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Annę Walentynowicz, Stanisława Moniuszko, a także uhonorował wydarzenia: Unię Lubelską i Powstania Śląskie.
 • Warto wiedzieć więcej
  Miasto ogrzewa się i ochładza znacznie wolniej niż jego otoczenie ze względu na dużą masę (większą powierzchnię czynną) i dużą pojemność cieplną materiałów budowlanych. Jest ono cieplejsze od otaczających terenów niezabudowanych także dlatego, że albedo powierzchni miejskich, pokrytych pyłem (szarych), jest małe, a w zimie prawie nie ma pokrywy śnieżnej.
  Znaczącą rolę w kształtowaniu miejskich wysp ciepła odgrywają pyły miejskie, absorbujące krótkofalowe promieniowanie słoneczne. Różnice promieniowania całkowitego między obszarami wielkomiejskimi i strefami podmiejskimi wynoszą od −15 do −20%. Istotne znaczenie ma także lokalny efekt cieplarniany, wywołany emisją CO2 i innych gazów szklarniowych do atmosfery (elektrociepłownie zlokalizowane w pobliżu miast, spaliny samochodowe itp.). Są to główne przyczyny powstawania miejskich wysp ciepła. Inne czynniki, takie jak sztuczne ciepło, przewodnictwo ścian budynków (nieszczelność okien) i inne, mają drugorzędne znaczenie.
  Miarą „intensywności” miejskiej wyspy ciepła jest różnica między zmierzonymi wartościami temperatury powietrza w mieście i poza miastem — w terenie otwartym.
  Deformacja pola temperatury powietrza przez miasto zależy nie tylko od parametrów cechujących miasto: liczby mieszkańców, powierzchni i objętości zabudowanego terenu, rodzaju, wysokości i zwartości zabudowy, powierzchni zajętej przez ulice i place, itp., lecz także od stanu atmosfery, np. od prędkości wiatru. Przy dużych prędkościach wiatru różnice temperatury zanikają.
  We wszystkich porach roku miejska wyspa ciepła występuje w nocy. Rozpoczyna się mniej więcej o godz. 21 i trwa do godz. 9 osiągając maksimum przed wschodem Słońca. Miasto w ciągu dnia to obszary „chłodu”, zwłaszcza parki i inne tereny zielone, jedynie w pobliżu nasłonecznionych ścian budynków, chodników i asfaltowych ulic powietrze ma temperaturę wyższą od otoczenia miasta.
  Warszawa jest cieplejsza od otaczających terenów przede wszystkim w lecie; różnice temperatury sięgają 3°C. Wynika to z ogromnej ilości dodatkowej energii słonecznej pochłanianej przez powierzchnie pionowe i poziome.
  W dzień, w godzinach popołudniowych miasto jest chłodniejsze niż otoczenie — maksymalnie o 2°C. W zimie zakres dobowych zmian różnic temperatury powietrza wynosi 1°C.
  Zasoby ciepła w mieście to energia słoneczna akumulowana przede wszystkim przez zabudowę i atmosferę. Coraz wieksza rozbudowa miast powoduje „zawyżenie” postępującego ocieplenia klimatu, przypisanego także części antropogenicznej efektu cieplarnianego. Najdłuższe serie pomiarowe temperatury powietrza pochodzą bowiem z miejsc, które pierwotnie znajdowały się na peryferiach małych miast, a obecnie są w zasięgu dużych ośrodków miejskich.
  Jerzy Boryczka, Maria Stopa-Boryczka
 • To ciekawe
  Arbuz był cennym źródłem wody. Roślinę tę uprawiano powszechnie w Egipcie już 4000 lat temu.
Hasło dnia: radar
Sponsorowane

Rekordziści

Najniżej położone słodkowodne jezioro na Ziemi
Jezioro Tyberiadzkie — 213,2 m p.p.m. (1999).

Cytat dnia

„Tylko rozbitek, który uniknął śmierci na tonącym okręcie, może pojąć psychikę człowieka, który śmieje się wyłącznie dlatego, że może oddychać”
Kobieta z wydm

Imieniny

Paź 21

Celii, Celiny, Elżbiety, Halszki, Hilarego, Klemencji, Urszuli

Dzień w historii

Paź 21

zdarzyło się
1969
objęcie urzędu kanclerza RFN przez przywódcę socjaldemokratów Willy’ego Brandta.
1956
wybór Władysława Gomułki na I sekretarza i porażka natolińczyków w tajnym głosowaniu do Sekretariatu Komitetu Centralnego (październikowe przesilenie polityczne 1956).
urodzili się
1772
Coleridge Samuel Taylor, ang. poeta, krytyk i filozof.
1921
Różewicz Tadeusz, poeta, dramatopisarz, prozaik.
odeszli
1930
Perzyński Włodzimierz, prozaik, komediopisarz, publicysta.
1987
Chromik Jerzy, lekkoatleta, biegacz.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia