związki azowe
 
Encyklopedia PWN
związki azowe, azozwiązki,
związki org. o cząsteczkach, w których grupy alkilowe lub arylowe są połączone ze sobą poprzez grupę azową –N=N–;
są związkami barwnymi; alifatyczne związki azotowe są nietrwałe; ważne znaczenie mają związki azotowe aromatyczne (najprostszy — azobenzen, pomarańczowe kryształy o temperaturze topnienia 68,5°C), których pochodne są cennymi barwnikami (barwniki azowe); otrzymuje się je gł. w reakcji sprzęgania związków diazoniowych z aminami i fenolami lub przez redukcję związków nitrowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia