związki amoniowe
 
Encyklopedia PWN
związki amoniowe,
związki organiczne, pochodne wodorotlenku amonu lub soli amonowych, w których atomy wodoru w jonie amonowym NH4+ zostały zastąpione grupami alkilowymi lub arylowymi;
sole — [(R)4N]X (X = fluorowiec) i mocne zasady — [(R)4N]OH.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia