zwarcie drzewostanu
 
Encyklopedia PWN
zwarcie drzewostanu, stopień zwarcia,
określenie intensywności i rodzaju stykania się ze sobą koron drzew w drzewostanie;
wyróżnia się 3 rodzaje zwarcia drzewostanu: poziome (charakteryzuje wzajemne rozmieszczenie koron na poziomie jednego ich piętra), pionowe (powstaje, gdy dochodzi do zetknięcia się koron drzew wzrastających w różnych piętrach drzewostanu), schodkowe (tworzy się, gdy piętra nie są wyraźnie wyodrębnione, a wysokość stykających się koronami drzew zmienia się stopniowo); w obrębie zwarcia poziomego — 5 stopni (silne, pełne, umiarkowane, przerywane i luźne).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia