zrąb
 
Encyklopedia PWN
zrąb,
leśn. ograniczona powierzchnia lasu, na której odbywa się ścinka drzew, a często także wyróbka sortymentów drzewnych (oczyszczanie z gałęzi, korowanie);
również powierzchnia pozostała po wyrębie drzewostanu; jeżeli drzewostan usuwa się jednorazowym cięciem, zrąb jest zw. zupełnym, pot. — porębą.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia