złoża magmogeniczne
 
Encyklopedia PWN
zgłoś uwagę
Ilustracje
Złoża magmogeniczne wokół intruzji granitowej (wg Fersmana): 1 intruzja magmowa, 2 skały przeobrażone, 3 złoża kruszcowe, 4 wapienie, 5 łupki ilaste, 6 piaskowce rys. W. Mizerski/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia