zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi
 
Encyklopedia PWN
zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, ADHD, zespół hiperkinetyczny,
zaburzenie wieku rozwojowego;
częstsze u chłopców; objawy: zaburzenia koncentracji uwagi, nadruchliwość, impulsywność, wystepują w dwóch lub więcej sytuacjach (np. w szkole i w domu), utrzymują się dłuższy czas i istotnie utrudniają funkcjonowanie społeczne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia