zasoby bankowe
 
Encyklopedia PWN
zasoby bankowe,
ekon. fundusze stanowiące źródło czynnej działalności banku,
przede wszystkim fundusze własne (kapitał akcyjny, kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy, inwestycyjny, fundusze celowe itp.) oraz fundusze obce w postaci depozytów i kredytów (wkłady ludności i lokaty innych banków, kredyt refinansowy).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia