zapis
 
Encyklopedia PWN
zapis, legat,
prawo nałożony przez spadkodawcę na spadkobiercę, ustawowego lub testamentowego, obowiązek spełnienia określonego świadczenia (np. przeniesienia własności rzeczy, zapłaty kwoty pieniężnej, wykonania usługi) na rzecz oznaczonej w testamencie osoby;
także nazwa postanowienia testamentu ustanawiającego taki obowiązek oraz świadczenia określonego w tym postanowieniu; zapisobierca może po ogłoszeniu testamentu żądać jego wykonania od osoby obciążonej zapisem, nie nabywa jednak żadnych bezpośrednich praw do rzeczy będącej przedmiotem zapisu; do szczególnych postaci zapisu należą: zapis dalszy — zapis obciążający zapisobiercę na rzecz innej osoby, a także zapis naddziałowy — zapis przypadający spadkobiercy ponad jego udział w dziedziczeniu.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia