zależności teoria
 
Encyklopedia PWN
zależności teoria,
ekon. teoria wiążąca obecne zacofanie krajów słabo rozwiniętych z ich kolonialną przeszłością;
zgodnie z teorią zależności, mimo uzyskania formalnej niezależności politycznej, bardzo kolonie pozostają zależne ekonomicznie od swoich metropolii, co nakłada szczególną odpowiedzialność za ich rozwój na byłe mocarstwa kolonialne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia