zachowek
 
Encyklopedia PWN
zachowek,
prawo instytucja prawna mająca na celu zabezpieczenie interesów osób najbliższych spadkodawcy (małżonek, najbliżsi krewni) należących do kręgu spadkobierców ustawowych, którzy muszą otrzymać ze spadku korzyść niezależnie, a nawet wbrew woli spadkodawcy;
może polegać zwłaszcza na nabyciu przez te osoby określonej części spadku (tzw. części nierozrządzalnej albo rezerwy spadkowej) albo na przyznaniu im roszczenia o zapłatę równowartości części udziału spadkowego, który przypadłby im w razie, gdyby doszło do dziedziczenia ustawowego (zachowek w ścisłym znaczeniu); roszczenie o zachowek może być także skierowane przeciwko osobie obdarowanej przez spadkodawcę przedmiotami, które mogłyby wejść w skład spadku. Uprawnienie do zachowka nie przysługuje spadkobiercy, który z określonych przez prawo przyczyn został przez spadkodawcę pozbawiony w testamencie tego uprawnienia (wydziedziczony). Instytucja zachowka ma na celu ochronę interesu najbliższej rodziny spadkodawcy (zstępni, rodzice, małżonek) przed nadużyciem swobody dysponowania majątkiem w formie testamentu lub darowizny.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia