xhosa język
 
Encyklopedia PWN
xhosa język, khosa język,
jeden z ważniejszych języków na południowym obszarze bantu;
jeden z ważniejszych języków na południowym obszarze bantu; używany w RPA; standaryzacja języka opiera się na dialektach gcaleka, ndlambe i gaika; wśród języków bantu wyróżnia się mlaskami, zapożyczonymi z języków khoisan; używany w prasie oraz szkolnictwie szczebla podstawowego; bogata literatura ustna; literatura współczesna, gł.dramaty (m.in. Sinxo oraz John Knox Bokwe); od końca XIX w. pismo łacińskie; 1931 wprowadzono nowe znaki do zapisu charakterystycznych dźwięków j.x.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia