wyzysk
 
Encyklopedia PWN
wyzysk,
prawo wykorzystanie przymusowego położenia innej osoby dla uzyskania świadczenia, którego wartość w chwili zawarcia umowy przewyższa w rażącym stopniu wartość własnego świadczenia;
osoba narażona na w. może wg prawa polskiego żądać zmiany, a nawet unieważnienia umowy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia