wytop
 
Encyklopedia PWN
wytop,
cykl produkcyjny wytapiania metali w piecu hutniczym;
obejmuje: załadowanie pieca, podgrzewanie (wstępne nagrzanie wsadu do temp. niższej niż właściwa temp. procesu), topienie, przegrzewanie (ogrzewanie metalu do temp., w której zachodzą istotne zmiany jego struktury oraz zmiany składu chem. stopu), świeżenie, odtlenianie, spust ciekłego metalu oraz naprawę pieca; również porcja metalu otrzymana podczas takiego cyklu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia