wychowanie ateńskie
 
Encyklopedia PWN
wychowanie ateńskie,
system wychowania ukształtowany w starożytnych Atenach;
obejmował wychowanie fiz. i tzw. muzyczne (od słowa muza), czyli umysłowe, moralne i estetyczne, zgodnie z gr. ideą wszechstronnego i harmonijnego kształtowania człowieka, połączenia w człowieku piękna ciała z dobrocią i dzielnością moralną; kalokagatia.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia