wojenne prawa i zwyczaje
 
Encyklopedia PWN
wojenne prawa i zwyczaje,
normy zawarte w umowach międzynar. oraz zwyczaje określające prawa i obowiązki stron wojujących oraz prawa i obowiązki państw trzecich w związku z ich stosunkami z państwami wojującymi.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia