wody oligoceńskie
 
Encyklopedia PWN
wody oligoceńskie,
popularna nazwa wód artezyjskich występujących w utworach oligocenu (na głębokości poniżej 200 m);
zwane są wodami oligoceńskimi, mimo, że pochodzą z czwartorzędu (infiltrowały kilkaset, niekiedy ponad 1000 lat temu).
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia