wieża wiertnicza
 
Encyklopedia PWN
wieża wiertnicza,
górn. urządzenie o konstrukcji kratowej w formie ściętego ostrosłupa, ustawione na odpowiednich fundamentach nad otworem wiertniczym;
jest wyposażone w sprzęt (pomosty, krążki linowe, drabiny i in.) służący do przeprowadzania operacji związanych z wierceniem, gł. do wpuszczania i wyciągania przewodów wiertniczych, rur okładzinowych oraz narzędzi wiertniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia