wielkorządca krakowski
 
Encyklopedia PWN
wielkorządca krakowski,
w dawnej Polsce urzędnik stojący na czele wielkorządów;
urząd pojawił się w 2. ćwierci XIV w., początkowo pod nazwą prokuratora generalnego, dopiero w początku XV w. nabrał charakteru ogólnomałopolskiego; wielkorządca krakowski kontrolował dochody skarbu monarszego, nadzorował zamek wawelski (prócz skarbu), żeglugę i spław wiślany, osadzał kolonistów w wielkorządach; podlegały mu majętności ziemskie, czynsze, daniny, robocizny i dochody miejskie z dóbr wielkorządowych.
Bibliografia
A. Franaszek Działalność wielkorządców krakowskich w XVI wieku, Kraków 1981.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia