wiedeńskie traktaty
 
Encyklopedia PWN
wiedeńskie traktaty:
układ 1515 między Jagiellonami (Zygmunt I Stary i król czesko-węg. Władysław II Jagiellończyk) a Habsburgami (ces. Maksymilian I); zapewniał Habsburgom sukcesję w Czechach i na Węgrzech; po śmierci 1526 Ludwika II (syna Władysława II Jagiellończyka), oba kraje odziedziczył Ferdynand I (wnuk Maksymiliana I);
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia