wektor zaczepiony w punkcie
 
Encyklopedia PWN
wektor zaczepiony w punkcie, wektor związany,
mat. odcinek łączący 2 punkty, z których jeden przyjęto za początek, drugi — za koniec (oznaczany na rysunku grotem);
ma kierunek, zwrot i długość.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia