węgla przetwórstwo
 
Encyklopedia PWN
węgla przetwórstwo,
całokształt technologii otrzymywania uszlachetnionych paliw stałych (półkoksu, koksu, paliw formowanych), gazowych i płynnych oraz półproduktów chem. i ich dalszej przeróbki na barwniki, farmaceutyki, tworzywa sztuczne, sorbenty, pestycydy i in.;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia