wartość firmy
 
Encyklopedia PWN
wartość firmy, renoma firmy, ang. goodwill,
ekon. ogół niematerialnych składników przedsiębiorstwa wpływających na jego wartość rynkową, różnica między wartością firmy a wartością fizycznych aktywów;
wartość firmy odzwierciedla przywiązanie konsumentów do marki wytwarzanych produktów, jakość zarządzania, pozycję rynkową i wiele innych elementów trudnych do szczegółowej wyceny. Na potrzeby rachunkowości wartość firmy została zdefiniowana w ustawie o rachunkowości z 29 IX 1994.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia