walutowe strefy
 
Encyklopedia PWN
walutowe strefy,
ekon. grupy krajów, które na podstawie formalnej umowy prowadzą jednolitą politykę walutową, utrzymują rezerwy walutowe w danej walucie, stosują jednolite zasady rozliczeń walutowych z krajami spoza strefy;
strefy walutowe powstały w latach 30. XX w. po załamaniu się międzynarodowego systemu waluty złotej, spowodowanego wielkim kryzysem gospodarczym 1929–33; najważniejsze strefy walutowe to: strefa sterlingowa, strefa dolarowa i strefa franka francuskiego; strefy walutowe zaniknęły w latach 50. wraz z umocnieniem się systemu walutowego przyjętego na konferencji w Bretton Woods (Bretton Woods system).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia