walutowe rezerwy
 
Encyklopedia PWN
walutowe rezerwy, rezerwy dewizowe,
ekon. zasoby walut obcych utrzymywane przez banki komercyjne i bank centralny;
banki komercyjne prowadzące rachunki w walutach obcych utrzymują rezerwy walutowe w celu obsługi tych rachunków; bank centralny wykorzystuje je dla interwencji na rynku walutowym w celu ustabilizowania kursu walutowego; rezerwy walutowe obejmują waluty obce, umowne międzynarodowe jednostki obrachunkowe (SDR), złoto oraz wkład do Międzynarodowego Funduszu Walutowego; 2003 rezerwy walutowe Polski wynosiły ok. 30 mld dolarów USA.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia