używki
 
Encyklopedia PWN
używki,
substancje lub mieszaniny substancji nie zawierające składników odżywczych lub zawierające je w ilościach nie mających znaczenia dla odżywiania człowieka, które jednak ze względu na swoje oddziaływanie fizjol. lub cechy organoleptyczne są spożywane lub w inny sposób wprowadzane do organizmu;
do używek należą: kawa, herbata, napoje alkoholowe i in.; używki zwiększają wartość energ. posiłku (napoje alkoholowe), mogą wpływać na procesy trawienia (przyprawy) lub pobudzać aktywność kory mózgowej (kawa, herbata, przejściowo usuwające zmęczenia i senność); używki spożywane w większej ilości oddziałują szkodliwie.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia