używanie
 
Encyklopedia PWN
używanie,
prawo korzystanie z rzeczy bez prawa pobierania z niej pożytków;
u. rzeczy w zakresie objętym ustawą przewiduje np. umowa najmu, użyczenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia