uznanie międzynarodowe
 
Encyklopedia PWN
uznanie międzynarodowe,
stwierdzenie przez podmiot prawa międzynar. (państwo lub organizację międzynar.) istnienia pewnego stanu faktycznego i wyrażenie zgody na wynikające stąd skutki prawne w stosunkach międzynar.;
uznanie międzynarodowe może być wyraźne (formalny akt) lub milczące (postępowanie, z którego wynika domniemanie uznania międzynarodowego).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia