uznanie dziecka
 
Encyklopedia PWN
uznanie dziecka,
prawo sposób ustalenia ojcostwa polegający na stwierdzeniu przez mężczyznę nie będącego mężem matki, że dziecko przez nią urodzone pochodzi od niego;
w Polsce uznanie dziecka może nastąpić przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed sądem; można uznać dziecko małoletnie, pełnoletnie, a nawet nie urodzone, ale już poczęte; do uznania dziecka jest potrzebna zgoda matki, a jeśli dziecko jest pełnoletnie, również i jego zgoda.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia