uwięzienie kwarków
 
Encyklopedia PWN
uwięzienie kwarków,
fiz. właściwość silnych oddziaływań kwarków;
bariony (układy złożone z 3 kwarków, np. protony i neutrony oraz ich antycząstki) i mezony (układy złożone z kwarku i antykwarku, np. piony) mogą być cząstkami swobodnymi i można je bezpośrednio obserwować, natomiast próba uzyskania np. pojedynczego kwarku lub układów złożonych z 2 kwarków prowadzi do tak silnego oddziaływania z pozostałymi kwarkami, że efektem jest powstanie, poprzez kreację par kwark–antykwark, nowych mezonów i barionów; u.k. jest związane z asymptotyczną swobodą, ale nie wynika z niej bezpośrednio i do tej pory nie zostało ściśle udowodnione w ramach chromodynamiki kwantowej (oddziaływań silnych w Modelu Standardowym); teoret. przewidywania (częściowo potwierdzone doświadczalnie) wskazują, że w bardzo wysokich temperaturach u.k. przestaje obowiązywać i kwarki mogą zachowywać się jak cząstki prawie swobodne.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia