utwardzanie polimerów
 
Encyklopedia PWN
utwardzanie polimerów, usieciowanie przestrzenne polimerów,
przekształcenie topliwych i rozpuszczalnych materiałów (żywic syntetycznych, polimerów wielkocząsteczkowych) w materiały nietopliwe i nierozpuszczalne;
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia