ustrój państwowy
 
Encyklopedia PWN
ustrój państwowy,
całokształt zasad prawnych określających organizację i sposób funkcjonowania organów państwowych, stosunek wzajemny organów centralnych oraz ich stosunek do organów terenowych, a także strukturę prawno-organizacyjną państwa;
ze względu na ustrój państwowy wyróżnia się państwa proste (unitarne) i złożone (związkowe).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia