uralskie ludy
 
Encyklopedia PWN
uralskie ludy,
ludy mówiące językami rodziny uralskiej; dzielą się na 2 zasadnicze grupy: ugrofińską i samodyjską;
w pierwszej wyróżnia się następujące podgrupy: bałtycko-fińską (Estończycy, Finowie, Iżorowie, Karelowie, Liwowie, Wepsowie), lapońską (Lapończycy), permską (Komi, Komi-Permiacy, Udmurci), ugryjską (Węgrzy, Chantowie, Mansowie) i wołżańską (Maryjczycy, Mordwini). Do grupy samodyjskiej należą Eńcy, Nieńcy, Nganasanie i Selkupowie zamieszkujący północne obszary Rosji. Ludy uralskie liczą ogółem ok. 25 mln, z czego tylko 40 tys. przypada na grupę samodyjską. Antropologicznie należą do rasy europoidalnej, w pewnych wypadkach występują przymieszki mongoloidalne. Są wyznawcami różnych odłamów chrześcijaństwa, ale u niektórych grup zachowały się silne wpływy szamanizmu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia