ułaskawienie
 
Encyklopedia PWN
ułaskawienie,
darowanie prawomocnie orzeczonej kary w całości lub w części albo złagodzenie prawnych skutków skazania przez organ uprawniony do stosowania prawa łaski;
uprawnionym organem jest najczęściej głowa państwa; w Polsce uprawnienie to, zgodnie z Konstytucją RP, przysługuje Prezydentowi RP, z zastrzeżeniem, że u. nie wolno zastosować wobec osób skazanych przez Trybunał Stanu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia