układ zbiorowy pracy
 
Encyklopedia PWN
układ zbiorowy pracy,
przewidziane w prawie pracy porozumienie normatywne między ogólnokrajową organizacją związkową a organem reprezentującym zakłady pracy lub zakładową organizacją związkową a pracodawcą, określające warunki pracy związane z właściwościami danej gałęzi (branży) lub zawodu, warunki wynagradzania pracowników oraz przyznawania innych świadczeń związanych z pracą, zasady i formy kształtowania warunków socjalno-bytowych i kulturalnych, a także wzajemne zobowiązania stron układu dotyczące współdziałania przy jego stosowaniu;
postanowienia układu zbiorowego pracy muszą być zgodne z przepisami prawa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia