układ CSRS–RFN
 
Encyklopedia PWN
układ CSRS–RFN, Układ między Czechosłowacką Republiką Socjalistyczną a Republiką Federalną Niemiec o wzajemnych stosunkach,
układ podpisany 11 XII 1973 w Pradze, wszedł w życie 19 VII 1974; był ostatnim z układów normalizacyjnych, które państwa Europy Wschodniej w 1. poł. lat 70. podpisały z RFN;
uregulował między CSRS i RFN kwestie obywatelstwa, odszkodowań, ścigania zbrodni wojennych; w sprawie wspólnej granicy oba państwa potwierdziły jej nienaruszalność i oświadczyły, że nie wnoszą wobec siebie żadnych roszczeń terytorialnych zarówno teraz, jak i w przyszłości. Układ unieważnił prawne i polit. skutki układu monachijskiego z 29 IX 1938.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia