uczciwość
 
Encyklopedia PWN
uczciwość,
zachowywanie uznanych norm moralnych, rzetelność w ich spełnianiu, prawość;
określa zarówno konkretne postępowanie w danych okolicznościach, jak i trwałą cechę charakteru.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia