ucieczka od pieniądza
 
Encyklopedia PWN
ucieczka od pieniądza,
ekon. zjawisko drastycznego zmniejszania popytu na pieniądz w okresach hiperinflacji,
ponieważ siła nabywcza pieniądza szybko się zmniejsza, ludzie wolą utrzymywać swoje aktywa w innej niż pieniądz postaci; jego funkcje przejmują wtedy aktywa o dużej płynności, m.in. złoto, inne waluty, alkohol, papierosy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia