ubezpieczenie majątkowe
 
Encyklopedia PWN
ubezpieczenie majątkowe,
ubezpieczenie dotyczące mienia lub odpowiedzialności cywilnej, mające charakter odszkodowawczy;
ma na celu pokrywanie strat materialnych; rodzaje ubezpieczeń majątkowych — zależą od przedmiotu ubezpieczenia i rodzaju ryzyka, m.in. ubezpieczenia morskie, budynków od ognia, mieszkania od kradzieży.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia