ubezpieczenia obowiązkowe
 
Encyklopedia PWN
ubezpieczenia obowiązkowe,
ubezpieczenia, które powstają z mocy prawa;
w Polsce ubezpieczeniami obowiązkowymi są: ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz ubezpieczenie obowiązkowe rolników i ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia