tumba
 
Encyklopedia PWN
tumba
[łac. < gr.],
zasadnicza część kamiennego, rzadziej metalowego (brąz, cyna) nagrobka w formie skrzyni przykrytej płytą;
przeważnie z rzeźbionym wizerunkiem zmarłego (nagrobek tumbowy); ściany boczne bywają ozdobione płaskorzeźbą; charakterystyczna dla gotyku i renesansu.
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia