trzy zasady ludowe
 
Encyklopedia PWN
trzy zasady ludowe,
gł. hasła polit. Sun Yat-sena: nacjonalizm, demokracja, dobrobyt;
nacjonalizm Sun Yat-sen objaśniał jako odebranie władzy mandżurskiej dyn. Qing i zniesienie hegemonii obcych mocarstw w Chinach; przez demokrację rozumiał ustanowienie republiki, w której władza należałaby do parlamentu, rządu, niezawisłych sądów oraz tradycyjnych chiń. instytucji — izby cenzorskiej i egzaminacyjnej; dobrobyt oznaczał dla niego uregulowanie własności ziemi i środków produkcji w sposób korzystny dla ludu (inspirowały go koncepcje amer. ekonomisty, H. George’a); t.z.l. stały się podstawą ideologii Kuomintangu, partii polit. utworzonej 1912 przez Sun Yat-sena.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia