trójkąt weimarski
 
Encyklopedia PWN
trójkąt weimarski,
forum konsultacyjne ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski, zainicjowane 1991 przez ówczesnego min. RFN, H.D. Genschera spotkaniem w Weimarze.
Francja i Niemcy organizując spotkania trójkąta weimarskiego podkreślały istotną rolę Polski we współpracy zachodniej Europy z Europą Środkową i Europą Wschodnią. Od 1991 co roku dochodziło do nieformalnych spotkań, poświęconych sprawom polityki międzynar., kwestiom gosp., kult., kontaktom międzyludzkim. Od 1996 zaczęli się konsultować ministrowie obrony, podjęto też decyzję o koordynacji polityki wobec Ukrainy i państw bałtyckich. W II 1998 w Poznaniu doszło do pierwszego szczytu w ramach trójkątu weimarskiego, z udziałem przywódców 3 państw: H. Kohla, J. Chiraca i A. Kwaśniewskiego. W ostatnich latach, wobec wystąpienia różnic na forum międzynar. między Polską a Francją i Niemcami, zwłaszcza w sprawie Iraku i roli USA w Europie, trójkąt weimarski traci znaczenie na rzecz zbliżenia niem.-fr.-rosyjskiego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia