transfer
 
Encyklopedia PWN
transfer
[łac.],
psychol. wpływ, jaki wywiera wcześniej nabyta umiejętność na przyswojenie sobie innej umiejętności;
inaczej — wpływ wprawy (ćwiczenia) w jednej dziedzinie na proces uczenia się (nabywania sprawności, przyswajania wiadomości) w innym zakresie lub dziedzinie. Wpływ ten może polegać na ułatwieniu uczenia się nowej umiejętności lub nowych treści (transfer pozytywny) lub na utrudnieniu (hamowaniu) tego procesu (transfer negatywny). Można też mówić o transferze intermodalnym, polegającym na przekazywaniu informacji między różnymi modalnościami zmysłowymi (np. rozpoznanie tylko za pomocą dotyku, bez udziału wzroku przedmiotu, który uprzednio był jedynie oglądany).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia