toluen
 
Encyklopedia PWN
toluen, metylobenzen,
związek organiczny, węglowodór aromatyczny ;
bezb. ciecz, nierozpuszczalna w wodzie; temperatura wrzenia 110,6°C; toksyczny; właściwości chem. zbliżone do właściwości benzenu; występuje w ciekłych produktach koksowania węgla oraz w produktach reformingu, krakingu katalitycznego i pirolizy frakcji ropy naftowej; stosowany w syntezie org. do wytwarzania materiałów wybuchowych (trotyl), tworzyw sztucznych, półproduktów farm. i barwników, jako składnik benzyn lotniczych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia