tolerancyjność metody analitycznej
 
Encyklopedia PWN
tolerancyjność metody analitycznej, odporność metody analitycznej,
chem. parametr charakteryzujący metodę analityczną, określający, w jakiej mierze wynik analizy (podawany z założoną niepewnością) zależy od niewielkich, przypadkowych zmian warunków wykonywania analizy, np. zmian temperatury, wilgotności, wartości pH.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia