tolerancja na lek
 
Encyklopedia PWN
tolerancja na lek,
przyzwyczajenie objawiające się zmniejszeniem lub nawet zniesieniem reakcji ustroju na daną dawkę leku, powstałe w wyniku długotrwałego stosowania leku;
tolerancja na lek może się wytworzyć m.in. na skutek zmniejszania procesów wchłaniania leku, nasilenia jego metabolizmu (np. barbiturany indukujące enzymy mikrosomalne wątroby), zmniejszenia wrażliwości receptorów na lek, wytworzenia mechanizmów adaptacyjnych, przyspieszenia eliminacji leku; tolerancja na lek może się rozwijać podczas stosowania wielu środków, m.in. leków przeciwbólowych i nasennych; wytworzona tolerancja na lek może dotyczyć także substancji o podobnym działaniu, z którymi organizm się nie zetknął (tolerancja krzyżowa).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia