tłum
 
Encyklopedia PWN
tłum,
socjol. zgromadzenie wielu ludzi na przestrzeni dopuszczającej bezpośredni kontakt, związanych przelotnie silną więzią psychiczną, przejawiającą się we wspólnym spontanicznym zachowaniu;
tłum nie ma ustalonych norm organizacyjnych ani zespołu norm moralnych; w tłumie występuje zjawisko dezindywidualizacji, wskutek czego wzmaga się skłonność do naśladownictwa; narzucone przez emocje działania nie są oceniane krytycznie, przez refleksję, a panujące w tłumie napięcie emocjonalne wzmaga poczucie własnej mocy i zmniejsza odpowiedzialność za podejmowane czyny; więź łącząca tłum ulega zanikowi, jeżeli nowe bodźce stworzą inne emocje.
Bibliografia
G. Le Bon Psychologia tłumu, Warszawa 1986;
E. Canetti Masa i władza, WArszawa 1996;
S. Dzięcielska-Machnikowska Tłum i społeczeństwo, Łódź 1998.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia